Sobre athena

[mp_text]

L’Associació Athena (Foment per a l’esperit empresarial i l’ocupació amb acompanyament d’arts escèniques) som un equip interdisciplinari (educadors socials, psicòlegs, professors universitaris, empresaris, sociòlegs, treballadors socials, experts en teatre de l’oprimit, pedagogs…) amb capacitat de negociació emocional.

Ens dediquem principalment a leducació en l’ocupabilitat, el foment de l’esperit empresarial i l’impuls de negocis amb valors.

Oferim experiències empresarials simulades, cursos d’educació per a l’ocupació en entorns únics i excepcionals.

Les nostres aules són escenaris pedagògics i professionals.
Oferim docència i vivència, una metodologia d’aprenentatge innovadora i interdisciplinària.

Oferim la possibilitat de viure i experimentar el procés d’emprendre mitjançant un programa educatiu que integra continguts teòrics, tasques pràctiques, un programa de simulació d’empreses i recursos pedagògics propis de les arts escèniques, concretament del teatre de l’oprimit.

 

 

[/mp_text]
[mp_text]

Els i les nostres alumnes formen part d’un entorn empresarial simulat i han de fer front a situacions anàlogues a les reals. D’aquesta manera volem desenvolupar el seu talent, facilitar la inserció laboral, afavorir la motivació i millorar les competències comunicatives i emocionals.

També oferim acompanyament durant un temps una vegada acabat el curs així com també programes de consultoria adaptats a les necessitats de cada participant i/o empreses involucrades en el procés.

[/mp_text]
[mp_video src=”https://vimeo.com/291953193″]
[mp_heading]

 

[/mp_heading]
[mp_heading]

Creativitat
[/mp_heading] [mp_code] Creativitat es defineix com la capacitat de crear, de desenvolupar idees innovadores i resolutives. Fomentem una relació creativa entre les persones i les empreses. El capital intel·lectual de les empreses requereix actituds i recursos creatius.

[mp_heading]
Valors
[/mp_heading] [mp_code]Els valors personals creen valors empresarials. La intuïció, l’empatia, les habilitats afectives, la responsabilitat o la capacitat de comunicació i de negociació emocional acaben revertint, al cap i a la fi, en els beneficis socials i econòmics de la pròpia empresa.

[mp_heading]
Educació
[/mp_heading] [mp_code] Volem que els i les nostres alumnes aprenguin a emprendre, dirigir i generar ocupació. Utilitzem un mètode d’educació empresarial basat en una combinació d’instruments pedagògics tals com l’e-learning i d’altres més innovadors (teatre de l’oprimit).

[mp_heading]
Teatre de l’oprimit
[/mp_heading] [mp_code] El teatre de l’oprimit és un assaig per la realitat. Es tracta d’una corrent teatral basada en la idea del diàleg i la interacció entre qui actua i qui observa. Les tècniques, els jocs, les dinàmiques els exercicis característics del teatre de l’oprimit ofereixen un acompanyament pedagògic que potencia el paper actiu dels participants , donant suport a l’hora de promoure valors personals i emprenedors.

[mp_heading]
Escenografia
[/mp_heading] [mp_code] Convertim les aules en escenaris. Creem empreses simulades i condicions de treball similars a les reals. Oferim formació i experiència, una proposta teòrica i vivencial. Els nostres programes formatius són una suma d’acció i reflexió, una aventura empresarial.

[mp_heading]
Habilitats
[/mp_heading] [mp_code] El nostre projecte docent vol fomentar l’ocupabilitat i l’emprenedoria, vol desenvolupar la creativitat, vol proporcionar experiència i recursos, i també vol promoure un conjunt d’habilitats per a l’ocupació (lideratge, iniciativa, resolució de conflictes, decisions intuïtives…).

[mp_heading]
E-learning
[/mp_heading] [mp_code] Per mitjà del programa de simulació d’empreses SEFED de la Fundació Inform, promovem la utilització de sistemes d’avaluació propis de l’entorn e-learning que permeten avaluar des d’una vessant més professional, així com de diverses plataformes i recursos pedagògics multilingües que ajuden a orientar cap a la internacionalització.

[mp_heading]
Networking
[/mp_heading] [mp_code] Facilitem el treball en xarxa mitjançant la orientació de la formació i la connexió amb la xarxa d’empreses simulades de la plataforma SEFED. Possibilitem crear vincles professionals des del treball en grup dels propis participants.

[mp_heading]
Mentoring i consultoria
[/mp_heading] [mp_code] Garantim un procés d’acompanyament i d’avaluació tant previ com posterior al procés de formació i aprenentatge. Oferim a la vegada, serveis de consultoria empresarials totalment personalitzats i adaptats als projectes de nova creació i/o empreses que ho necessitin.

[mp_heading]
Investigació
[/mp_heading] [mp_code] Els nostres programes educatius i professionals estan estretament vinculats a la investigació, el desenvolupament i la recerca. Volem créixer i desenvolupar-nos tant a nivell intern com extern mitjançant la col·laboració, l’intercanvi i la incorporació de competències específiques als ensenyaments reglats i no reglats d’emprenedoria.

[mp_heading]
Transversalitat
[/mp_heading] [mp_code] Utilitzem diferents metodologies, cerquem la integració de diversos perfils d’estudiants i/o participants, comptem amb la complicitat de docents i experts professionals d’àmbits ben variats. Apostem per la pluralitat i la transversalitat del coneixement en tots i cadascun dels nostres programes.

[mp_heading]
Innovació
[/mp_heading] [mp_code] Hem dissenyat un model d’ensenyament innovador que afavoreix la implicació dels i les alumnes en el procés d’aprenentatge. Utilitzem metodologies d’aplicació professional, incentivem l’interès i l’exercici real de les professions amb l’objectiu de generar ocupació de qualitat.

EL NOSTRE EQUIP

Iolanda Suescun
INTERIM MANAGEMENT CONSULTORA I FORMADORA D'ESTRATÈGIA I GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA www.iolandasuescun.cat
Iolanda Suescun
CEO Fundadora i coordinadora. Professora i consultora
Fundació Inform
Entitat dedicada a oferir serveis de formació per facilitar la inserció laboral i la millora contínua de diferents col.lectius. Des de 1987 la Fundació Inform és titular del Programa SEFED (Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives), el qual utilitza la metodologia de la simulació d'empreses com a eix formatiu per formar persones de diferents col.lectius. També som responsables de la Xarxa SEFED a l'Estat espanyol amb 310 empreses simulades en funcionament durant el curs escolar 2015-2016, i de la representació internacional d'aquesta Xarxa SEFED a la Xarxa Internacional d'Empreses Simulades Europen-Pen International des del 1997.    
Fundació Inform
Programa e-learning SEFED
Altres col·laboradors
  Col.laborem amb diferents entitats i professionals que treballen de forma específica els recursos pedagògics propis de les arts escèniques i l'acompanyament i orientació necessària en cada procés. www.curcuma.coop www.andruxai.org Anna Pujol :Facilitadora de processos grupals i individuals. Coordinadora de programes de DDI a l’Estat Espanyol. Presidenta de la associació DDX (Deep Democracy Exchange). Membre de l’òrgan gestor de l’Institut de Facilitació i Canvi (IIFACE). Part activa de l’Institut de Treball de Processos i Democracia Profunda de l’Estat Espanyol. César Fernández : Terapeuta i facilitador de grups. Formador de facilitadors. Membre fundador de l’Institut de Facilitació i Canvi (IIFACE). Membre fundador de l’Institut de Treball de Procesos i Democràcia Profunda de l’Estat Espanyol.  
Altres col·laboradors
Especialistes docents, sociòlegs, pedagogs, treballadors socials...
Vols formar part d’Athena?
Per desenvolupar els projectes necessitem comptar amb professionals que comparteixin els valors i objectius de l'Associació. Si estàs interessada en conèixer més sobre els nostres projectes i metodologia i vols treballar amb nosaltres, posa't en contacte i t'informarem.
Vols formar part d’Athena?
Posa't en contacte amb l'Associació
Clients i Col·laboradors
[mp_image id=”1528″ size=”full” link_type=”custom_url” link=”http://www.casg.cat/” target=”true” caption=”false” align=”left” margin=”0,none,50,none”]
[mp_image id=”1529″ size=”full” link_type=”custom_url” link=”http://dones.gencat.cat/ca/inici/” target=”true” caption=”true” align=”left” margin=”0,none,10,10″]
[mp_image id=”1384″ size=”full” link_type=”custom_url” link=”#http://www.inform.es/” target=”true” caption=”false” align=”left” margin=”0,none,50,50″]
[mp_image id=”1318″ size=”thumbnail” link_type=”custom_url” link=”http://simulacionempresa.sefed.es/?lang=ca” target=”true” caption=”false” align=”left” margin=”0,none,50,50″]
[mp_image id=”1576″ size=”full” link_type=”custom_url” link=”https://www.aubert.cat/” target=”true” caption=”false” align=”center”]
[mp_image id=”1510″ size=”full” link_type=”custom_url” link=”https://www.curcuma.coop/” target=”true” caption=”false” align=”left” margin=”20,none,0,0″]
[mp_image id=”1319″ size=”full” link_type=”custom_url” link=”https://www.upf.edu/web/upfsolidaria” target=”true” caption=”false” align=”left” margin=”20,none,0,0″]
[mp_image id=”1380″ size=”full” link_type=”custom_url” link=”https://www.barcelona.cat/ca/” target=”true” caption=”false” align=”center” margin=”0,none,25,25″]
[mp_image id=”1381″ size=”full” link_type=”custom_url” link=”https://www.diba.cat/ca” target=”true” caption=”false” align=”right” margin=”0,none,25,25″]