L’Associació Athena (Foment per a l’esperit empresarial i l’ocupació amb acompanyament d’arts escèniques) som un equip interdisciplinari (educadors, empresaris, sociòlegs, experts en teatre de l’oprimit, pedagogs…) amb capacitat de negociació emocional.

Ens dediquem principalment a l’educació en l’ocupabilitat, el foment de l’esperit empresarial i l’impuls de negocis amb valors.

Oferim experiències empresarials simulades, cursos d’educació per a l’ocupació en entorns únics i excepcionals.

Les nostres aules són escenaris pedagògics i professionals.
Oferim docència i vivència, una metodologia d’aprenentatge innovadora i interdisciplinària.

Oferim la possibilitat de viure i experimentar el procés d’emprendre mitjançant un programa educatiu que integra continguts teòrics, tasques pràctiques, un programa de simulació d’empreses i recursos pedagògics propis de les arts escèniques, concretament del teatre de l’oprimit.

Els i les nostres alumnes formen part d’un entorn empresarial simulat i han de fer front a situacions anàlogues a les reals. D’aquesta manera volem desenvolupar el seu talent, facilitar la inserció laboral, afavorir la motivació i millorar les competències comunicatives i emocionals.

També oferim acompanyament durant un temps una vegada acabat el curs així com també programes de consultoria adaptats a les necessitats de cada participant i/o empreses involucrades en el procés.

 

Creativitat

Creativitat es defineix com la capacitat de crear, de desenvolupar idees innovadores i resolutives. Fomentem una relació creativa entre les persones i les empreses. El capital intel·lectual de les empreses requereix actituds i recursos creatius.

Valors

Els valors personals creen valors empresarials. La intuïció, l’empatia, les habilitats afectives, la responsabilitat o la capacitat de comunicació i de negociació emocional acaben revertint, al cap i a la fi, en els beneficis socials i econòmics de la pròpia empresa.

Educació

Volem que els i les nostres alumnes aprenguin a emprendre, dirigir i generar ocupació. Utilitzem un mètode d’educació empresarial basat en una combinació d’instruments pedagògics tals com l’e-learning i d’altres més innovadors (teatre de l’oprimit).

Teatre de l’oprimit

El teatre de l’oprimit és un assaig per la realitat. Es tracta d’una corrent teatral basada en la idea del diàleg i la interacció entre qui actua i qui observa. Les tècniques, els jocs, les dinàmiques els exercicis característics del teatre de l’oprimit ofereixen un acompanyament pedagògic que potencia el paper actiu dels participants , donant suport a l’hora de promoure valors personals i emprenedors.

Escenografia

Convertim les aules en escenaris. Creem empreses simulades i condicions de treball similars a les reals. Oferim formació i experiència, una proposta teòrica i vivencial. Els nostres programes formatius són una suma d’acció i reflexió, una aventura empresarial.

Habilitats

El nostre projecte docent vol fomentar l’ocupabilitat i l’emprenedoria, vol desenvolupar la creativitat, vol proporcionar experiència i recursos, i també vol promoure un conjunt d’habilitats per a l’ocupació (lideratge, iniciativa, resolució de conflictes, decisions intuïtives…).

E-learning

Per mitjà del programa de simulació d’empreses SEFED de la Fundació Inform, promovem la utilització de sistemes d’avaluació propis de l’entorn e-learning que permeten avaluar des d’una vessant més professional, així com de diverses plataformes i recursos pedagògics multilingües que ajuden a orientar cap a la internacionalització.

Networking

Facilitem el treball en xarxa mitjançant la orientació de la formació i la connexió amb la xarxa d’empreses simulades de la plataforma SEFED. Possibilitem crear vincles professionals des del treball en grup dels propis participants.

Mentoring i consultoria

Garantim un procés d’acompanyament i d’avaluació tant previ com posterior al procés de formació i aprenentatge. Oferim a la vegada, serveis de consultoria empresarials totalment personalitzats i adaptats als projectes de nova creació i/o empreses que ho necessitin.

Investigació

Els nostres programes educatius i professionals estan estretament vinculats a la investigació, el desenvolupament i la recerca. Volem créixer i desenvolupar-nos tant a nivell intern com extern mitjançant la col·laboració, l’intercanvi i la incorporació de competències específiques als ensenyaments reglats i no reglats d’emprenedoria.

Transversalitat

Utilitzem diferents metodologies, cerquem la integració de diversos perfils d’estudiants i/o participants, comptem amb la complicitat de docents i experts professionals d’àmbits ben variats. Apostem per la pluralitat i la transversalitat del coneixement en tots i cadascun dels nostres programes.

Innovació

Hem dissenyat un model d’ensenyament innovador que afavoreix la implicació dels i les alumnes en el procés d’aprenentatge. Utilitzem metodologies d’aplicació professional, incentivem l’interès i l’exercici real de les professions amb l’objectiu de generar ocupació de qualitat.

 

EL NOSTRE EQUIP