A ATHENA preparem a diferents col.lectius (joves amb risc social, dones, aturats, estudiants universitaris, emprenedors…) per assolir l’èxit professional com emprenedors,  fomentant, educant i gestionant els valors emocionals (intuïció, empatia, habilitats afectives, habilitats professionals, resolució de conflictes…).

Hem ideat una metodología innovadora, totalment pràctica, vivencial,  amb l’objectiu final de despertar el potencial emprenedor i profesional de la persona, basada en el treball de grup i que compagina de manera simultània continguts teòrics d’àmbit empresarial i professional, programa e-learning de simulació d’empreses (Programa SEFED de la Fundació Inform), consultoria i acompanyament i, tot això, acompanyat d’eines que brinda l’artteràpia per conduir cap a l’autoocupació, essent el teatre de l’oprimit l’eina que permet desenvolupar la creativitat i els valors positius en l’àmbit empresarial, a proporcionar experiència i promoure habilitats ocupacionals i professionals, a treballar aspectes emocionals i donar visibilitat a tot allò que sol actuar entre les empreses i les persones.

ATHENA som un projecte participatiu, educatiu, professional i de caràcter multidisciplinari. Convertim les aules en empreses i, alhora, en escenaris. Treballem en empreses simulades que generen situacions anàlogues a les que es poden donar en el món real. Els participants adopten rols professionals i aprenen a desenvolupar la creativitat i els valors emocionals. Les nostres aules són espais d’acció, expressió i reflexió.

En definitiva, et preparem i entrenem professional i també emocionalment pel desenvolupament de la teva professió. Podràs experimentar amb el que suposa desenvolupar-se en un entorn professional i/o emprenedor sense assumir-ne el risc real.

 

una relació creativa entre les persones i les empreses. El capital intel·lectual de les empreses requereix actituds i recursos creatius.
de negociació emocional acaben revertint, al cap i a la fi, en els beneficis socials i econòmics de la pròpia empresa.
en una combinació d’instruments pedagògics tals com l’e-learning i d’altres més innovadors (teatre de l’oprimit).
Les tècniques, els jocs, les dinàmiques i els exercicis característics del teatre de l’oprimit ofereixen un acompanyament pedagògic que potencia el paper actiu dels participants, donant suport a l’hora de promoure valors personals i emprenedors.
formació i experiència, una proposta teòrica i vivencial. Els nostres programes formatius són una suma d’acció i reflexió, una aventura empresarial.
experiència i recursos, i també promoure un conjunt d’habilitats per a l’ocupació (lideratge, iniciativa, resolució de conflictes, decisions intuïtives…)
que permeten avaluar des d’una vessant més professional, aií com de diverses plataformes i recursos pedagògics multilingües que ajuden a orientar cap a la internacionalització.
de la plataforma SEFED. Possibilitem crear vincles professionals des del treball en grup dels propis participants.
de consultoria empresarials totalment personalitzats i adaptats als projectes de nova creació i/o empreses que ho necessitin.
créixer i desenvolupar-nos tant a nivell intern com extern mitjançant la col.laboració, l’intercanvi i la incorporació de competències específiques als ensenyaments reglats i no reglats d’emprenedoria.
professionals d’àmbits ben variats. Apostem per la pluralitat i la transversalitat dels coneixement en tots i cadascun dels nostres programes.
metodologies d’aplicació professional, incentivem l’interés i l’exercici real de les professions amb l’objectiu de generar ocupació i qualitat .

Athena, entitat de referència en la creació de negocis amb capacitat de negociació emocional. Fomenta l’esperit empresarial i l’ocupació posant en valor les emocions per tal d’assolir l’èxit personal i professional. Les empreses som persones, i les persones actuem segons les emocions.

Entenem que l’èxit dels projectes empresarials s’aconsegueix gràcies a les aptituds professionals, les habilitats per a l’ocupació i les actituds personals.

Ajudem a fer visible la participació de diferents col·lectius com a punt clau per a les aspiracions de creixement de les organitzacions i agències locals, regionals i nacionals, procurant cercar el màxim benefici comú.

Dirigim els nostres programes a entitats públiques i privades que vulguin contribuir a l’educació empresarial, aconseguint una transformació econòmica i social del territori sense deixar de banda la gestió emocional dels individus, els vertaders actors i responsables del procés de transformació.

La nostra vinculació permanent amb el sector de l’educació  i el món professional i empresarial ens dur a vetllar i fomentar valors com la innovació, l’educació, la transparència, la honestedat, la qualitat, la responsabilitat personal i professional, la flexibilitat, el compromís i l’interès per compartir coneixement i experiència per a la recerca.

 

ÚLTIMES ENTRADES AL BLOG