Escenaris pedagògics i professionals

Athena ofereix escenaris pedagògics i professionals, per a grups de 10-20 participants, que els preparen professional i emocionalment pel desenvolupament de la seva professió.

Aportem un entorn empresarial simulat en el qual es treballen totes les fases de creació i desenvolupament del projecte empresarial sense que els participants deixin de banda les emocions.

Treballem per fomentar l’ocupació i/o autoocupació de qualitat, no només treballant l’aspecte tècnic de la professió sinó també l’ús i control de les emocions que han de conduir i acompanyar el nou projecte de vida.

Tot això s’aconsegueix gràcies al treball i metodologia innovadora que treballa simultàniament àrees clau en el procés d’aprenentatge i de canvi. (Recursos teòrics, recursos d’e-learning, recursos pedagògics del teatre de l’oprimit, pràctiques no laborals, acompanyament i consultoria).

Els participants formaran part d’una empresa simulada. S’adaptaran als rols professionals per aconseguir l’objectiu final.

Els acompanyaran experts de cada àrea implicada en el procés de creació d’una empresa (empresaris, professors universitaris, pedagogs, psicòlegs , treballadors socials, sociòlegs experts en teatre de l’oprimit) i tots ells amb àmplia i reconeguda experiència.

El programa treballa els aspectes tècnics, pràctics i teòrics clau per a emprendre, treballant en una empresa simulada a la vegada que , es treballen i s’eduquen totes les conductes empresarials en les quals cal saber gestionar molt bé les emocions. Els recursos que ofereix el teatre de l’oprimit treballa les emocions ja que són clau en qualsevol procés de transformació i canvi.

Els participants tindran unes hores de pràctiques no laborals en una empresa real del sector per mitjà de convenis de col·laboració.

A més, els participants disposaran d’unes hores d’acompanyament i/o consultoria individual segons el perfil i/o necessitats que tinguin.

El grau de dificultat i extensió dels continguts, el tipus d’empresa i sector de l’empresa simulada així com la durada s’adaptaran a cada necessitat i/o col·lectiu.

Col·lectius:

  1. Fomentem la creació d’espais d’economia femenina.
  2. Volem fomentar els programes per a joves i contribuir a la seva ocupació.
  3. Volem contribuir a complementar els estudis universitaris amb escenaris més pràctics i innovadors que contemplin noves situacions.
  4. Podem ajudar també a diferents col·lectius amb risc d’exclusió (nouvinguts/des, persones que han patit diferents situacions d’opressió i necessiten una nova oportunitat per accedir al món laboral).
  5. Qualsevol grup que vulgui constituir un projecte empresarial, tenint en compte els valors i emocions, i el vulgui viure i provar sense el risc que comportaria fer-ho en la realitat.

Consultoria i formació

Consultoria i formació especialitzada per a cada lloc de treball o empresa. Som consultors i professors  amb capacitat de negociació emocional. Ens basem en  la identitat pròpia de cada negoci. T’ensenyem la feina des del teu lloc de treball. Avaluem projectes de gestió empresarial i oferim consells i solucions.