Amb data 3 de març de 2021, l’Associació Athena ha sortit beneficiària en la Convocatòria de subvencions a ajuntaments i organitzacions no lucratives per obtenir suport econòmic per atendre   inversions en equipaments dels centres d’acció social (ASIA, ASIO) per a l’any 2021, publicada al BOP de Girona núm.42, de 3 de març de 2021.

Gràcies a Dipsalut hem comptat amb suport econòmic per poder fer front a part de les inversions destinades a fer realitat els projectes de l’entitat i així poder oferir un millor servei al conjunt de les accions.