Amb data 16 de juny de 2021, l’Associació Athena ha sortit beneficiària en la Convocatòria de subvencions en matèria de condicions i estils de vida per ONL (CEV), per a l’any 2021.Publicada al BOP de Girona núm.52, de 17 de març de 2021.

Gràcies a Dipsalut, ja fa dos exercicis econòmics, que comptem amb el seu suport econòmic per fer possible el desenvolupament del projecte e-Referent Garrotxa.