L’economia feminista, com hem explicat en una entrada anterior, busca transformar i
analitzar l’economia de forma que sigui integradora i aconsegueixi visibilitzar la realitat de
dones i homes. A més, defensa la necessitat de reorganitzar el consum, la producció i els
temps de treball d’una forma més equitativa reduint les desigualtats. 

De l’economia amb visió feminista i de gènere que defineix Athena es desprenen els
següents valors: autenticitat, integritat, igualtat, honestedat, transparència,
professionalitat, compromís i responsabilitat. 

Quins són els valors associats als projectes laborals que promou Athena?

Com s’apliquen aquests valors en les iniciatives laborals que desenvolupen les
emprenedores amb l’ajuda d’Athena? Doncs cada projecte es planteja de manera que
l’organització de recursos permeti la conciliació personal i familiar, promogui la
igualtat,
tingui cura de la gestió mediambiental i plantegi una distribució justa i un
sistema de repartiment de beneficis que satisfaci totes les parts implicades.

L’economia feminista vol acabar amb les desigualtats d’oportunitats i condicions de treball,
amb el sostre de vidre i amb la bretxa salarial que frena el desenvolupament professional i
personal de les dones. Contra l’economia tradicional, que fomenta la violència econòmica
envers les dones, Economia Circular, Social i Solidària.


Què és l’Economia Circular, Social i Solidària?

L’Economia Circular (EC) és un model de producció i consum que implica compartir,
llogar, reutilitzar, reparar, renovar i reciclar materials i productes existents totes les
vegades que sigui possible per crear un valor afegit. Així, el cicle de vida dels productes
s’estén i els residus es redueixen al mínim.

El concepte d’Economia Social i Solidària (ESS) pretén acabar amb la desigualtat que el
sistema genera i proposa unes pràctiques alternatives al sistema econòmic actual
mitjançant l’aplicació de valors universals, com l’equitat, la justícia, la fraternitat
econòmica, la solidaritat social, el compromís amb l’entorn i la democràcia directa. L’ESS
posa al centre de l’economia el benestar de les persones, i considera que els recursos, la
riquesa, la producció i el consum són els mitjans per assolir aquesta finalitat.

Per tant, un sistema econòmic en què es promogui l’Economia Circular, Social i Solidària
ens portarà cap a un model de societat més cohesionada i ambientalment més sostenible,
on la violència econòmica envers les dones no tindrà cabuda.

La nova economia és feminista

Els vincles entre l’EC i l’ESS els trobem en què les dos economies es basen en
l’experimentació, l’acció col·lectiva i l’emprenedoria i tenen com a objectiu produir canvis
positius, construir col·lectivament equilibris sostenibles i idear solucions plurals, adaptades
als recursos i a les necessitats de les comunitats. Per tot això, l’Economia Circular, Social i
Solidària supera la lògica purament econòmica i té en compte, sobretot, les persones i el
seu entorn de vida.

Els valors i objectius d’Athena coincideixen amb els de l’Economia Circular, Social i
Solidària, ja que l’espai d’emprenedoria fomenta projectes laborals amb visió feminista,
per tant, igualitaris i justos.