Explicar que és un espai de cures és difícil, ja que és concepte abstracte i  no té per què ser un lloc físic, sinó que també es pot realitzar en un entorn digital, per exemple una reunió, una trobada, un blog, un curs online, un vídeo en directe, etc. Tampoc ha de ser d’ús exclusiu per a entitats i associacions, un entorn de cures es pot facilitar en una empresa, un negoci i en qualsevol espai en el qual es reuneix un grup de persones. 

A què ens referim quan parlem de cures?

Quan parlem d’espai de cures ens referim a un entorn on es posa al capdavant el benestar de les persones, tant emocional com físic, tenint en compte els diferents elements subjectius de cada persona, on se sentin escoltades, reconegudes i participes, tot això des d’una perspectiva feminista.

Cadascuna  de nosaltres som diferents. Tenim les nostres històries de vida, que ens fan ser diverses. Els espais de cures permeten conviure i treballar respectuosament amb aquestes diversitats, compartint i adaptant-se a les diferents formes de fer i ser, treballant en funció a les necessitats de cadascuna. 

Quins són els elements que conformen un espai de cures? 

  1. Objectiu comú   

Les persones que formen part de l’espai de cures tindran les mateixes metes, el que els hi permetrà treballar de forma conjunta per aconseguir l’objectiu comú. Aquest propòsit potser un esdeveniment, un projecte, una idea, un resultat. 

  1. Benestar emocional

Un espai de cures col·loca en el centre de totes les activitats que es realitzen les emocions i vetllen pel benestar emocional de cadascuna de les participants. De forma que les participants es puguin expressar de forma lliure i tinguin cabuda les emocions i opinions de totes.

  1. Autodescobriment

Si s’aconsegueix trobar el benestar emocional dins d’un grup, se sentirà prou còmoda per a començar a autodescobrir-se i conèixer com la nostra forma de ser construeix el projecte de vida. El descobriment personal que realitzem en l’espai de cures ens permet també aprendre a treballar amb el conflicte, abraçar aquelles dificultats per innovar i superar el reptes que es plantegen en el camí.

  1. Cohesió i treball en equip

Un entorn de cures també permet a les dones no només sentir-se segures, sinó compartir un espai amb altres dones que tenen les mateixes inquietuds i objectius que elles, amb les quals poden construir sinergies i relacions intrapersonals que els hi permeten sentir-se part d’un grup, construint una comunitat d’on sentir-se una més i teixir complicitat. 

  1. Facilitació

Tornant a la diversitat que conforma un grup de persones i l’entorn de cures, cadascuna és diferent, no únicament en la forma de ser, sinó també en altres aspectes de la seva vida laboral i personal. Facilitar la participació de les dones adaptant-se a les diferents circumstàncies de cadascuna per poder formar part de l’activitat sense que les seves condicions suposin un impediment.

Però… com es relaciona l’entorn de cures amb l’emprenedoria?

Un cop que sabem que és l’espai de cures veurem que els diferents elements que el conformen són un clima idoni per poder iniciar a materialitzar les idees de projectes que es poden tenir al cap.

Athena creiem que aquest viatge cap a la idea de negoci no té per què ser un procés en solitari, sinó que fer-ho junt amb altres dones que han viscut aquesta experiència o es troben en el mateix punt, no únicament pels objectius comuns que es persegueixen, sinó també pel suport emocional que sorgeix i trobar-se en un grup on compartir les inquietuds, dubtes i fer aquest camí acompanyada, ja sigui d’un equip, una mentoria o amb altres emprenedores.

Durant aquest viatge sorgeixen diferents emocions que potser no sabem ven bé com treballar-les, per això un espai on poder expressar-se i que fomenti l’autodescobriment ens permet treballar amb totes les nostres característiques, potenciar-les i utilitzar-les per treballar el teu projecte de vida, adaptat a la nostra forma de ser.

A més a més, moltes vegades és difícil trobar com compaginar el nostre dia a dia (la feina actual, família, temps per a una mateixa, obligacions, etc.) i començar a emprendre el nostre projecte, podem sentir-nos sobrepassades o perdudes, per això un acompanyament que facilita l’opció d’adaptar-se a les diferents circumstàncies permet fer els diferents passos al teu ritme.

Com facilitem l’entorn de cures a Athena?

Des de l’Associació Athena oferim un espai de cures, totes les participants actuen de forma conjunta per a definir la idea de negoci i el pla de viabilitat dels diferents projectes. Facilitem els instruments i les eines necessàries perquè les participants puguin conciliar la seva vida personal i professional a l’hora de poder realitzar les formacions i començar a definir el seu projecte de vida. Això és possible gràcies a la flexibilitat que ofereixen les connexions en streaming i les sessions gravades, que permetent adaptar-se a la distància i als horaris de cadascuna.

També es vetlla pel benestar emocional de cada una de les dones que participen en alguna de les nostres activitats, des d’un clima de confiança i seguretat i oferint l’ajuda necessària per part del nostre equip, a més a més, de proporcionar un seguiment personalitzat del projecte tenint en compte les necessitats i ritme de les usuàries.

El que és important d’un espai de cures sigui un entorn on sentir-se segura i que ens permet connectar amb una mateixa, on sentir-se inclosa dins d’una comunitat i teixir complicitat amb altres dones, i sobre tot un espai on poder expressar-se de forma lliure i sense sentir-se jutjada i poder compartir experiències i recolzar-se les unes a les altres.