En el marc dels projectes de la Upf Solidarìa,  E-miss va ser un dels projectes d’Igualtat de gènere, dirigit a dones, participants a la convocatòria 2018 i executat durant 12 mesos, a Barcelona.

L’objectiu del projecte “e-Miss” era potenciar l’autoocupació i l’emprenedoria per tal de generar noves oportunitats laborals per a 6 dones en risc d’exclusió social, en un marc de cooperació i solidaritat. Les dones van treballar el seu apoderament des de diferents arestes: simbòlic, corporal, social i laboral, en un programa anual que va generar un espai de confiança i aprenentatge col·lectiu, que els va permetre plantejar- se una nova manera d’actuar socialment i laboralment.

A través del projecte es va facilitar un espai de seguretat on experimentar les relacions interpersonals en l’àmbit de l’organització empresarial a partir de diferents tècniques de les arts, sense deixar de banda, la dura realitat de les participants.

Aquesta iniciativa participativa i de caràcter multidisciplinari, que combinava vàries línies d’acció, el treball personal i col·lectiu en l’auto definició de cadascuna, l’aprenentatge de continguts teòrics sobre la creació d’empresa, l’aplicació dels continguts i les habilitats apreses, a través de l’entorn de simulació d’una plataforma de creació i posada en marxa d’una empresa, així com del teatre, rescatant els sabers i històries que carrega el cos.

 

 

Dones creant els productes tèxtils

 

Es va convertir en un espai d’acció, expressió i reflexió, on les dones aprenien i treballaven a partir d’una empresa que creaven elles mateixes des de zero, passant a formar part de la xarxa d’empreses simulades de la plataforma SEFED (plataforma que opera a nivell nacional i internacional, aportant una experiència de treball en xarxa).

Es van dedicar a la creació de bosses tèxtils i altres productes que es venien en fires i al petit detall.

 

 

 

Més informació: https://www.upf.edu/web/upfsolidaria/cercador_projectes/-/asset_publisher/hKqltXmAhMf5/content/id/246066354/maximized#.YMuE7eAza9J