INTERIM MANAGEMENT
CONSULTORA I FORMADORA D’ESTRATÈGIA I GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

www.iolandasuescun.cat