Entitat dedicada a oferir serveis de formació per facilitar la inserció laboral i la millora contínua de diferents col.lectius. Des de 1987 la Fundació Inform és titular del Programa SEFED (Simulació d’Empreses amb Finalitats Educatives), el qual utilitza la metodologia de la simulació d’empreses com a eix formatiu per formar persones de diferents col.lectius. També som responsables de la Xarxa SEFED a l’Estat espanyol amb 310 empreses simulades en funcionament durant el curs escolar 2015-2016, i de la representació internacional d’aquesta Xarxa SEFED a la Xarxa Internacional d’Empreses Simulades Europen-Pen International des del 1997.