Col.laborem amb diferents entitats i professionals que treballen de forma específica els recursos pedagògics propis de les arts escèniques i l’acompanyament i orientació necessària en cada procés.

www.curcuma.coop

www.andruxai.org

Anna Pujol :Facilitadora de processos grupals i individuals. Coordinadora de programes de DDI a l’Estat Espanyol. Presidenta de la associació DDX (Deep Democracy Exchange). Membre de l’òrgan gestor de l’Institut de Facilitació i Canvi (IIFACE). Part activa de l’Institut de Treball de Processos i Democracia Profunda de l’Estat Espanyol.

César Fernández : Terapeuta i facilitador de grups. Formador de facilitadors. Membre fundador de l’Institut de Facilitació i Canvi (IIFACE). Membre fundador de l’Institut de Treball de Procesos i Democràcia Profunda de l’Estat Espanyol.