ATHENA som un projecte educatiu, professional i de caràcter multidisciplinari. Combinem empresa i teatre de l’oprimit. Convertim les aules en empreses i, alhora, en escenaris. Treballem en empreses simulades que generen situacions anàlogues a les que es poden donar en el món real. Els participants adopten rols professionals. Les nostres aules són espais d’acció, expressió i reflexió.

A ATHENA hem ideat una metodologia basada en el treball de grup i que compagina de manera simultània continguts teòrics, recursos d’e-learning (Programa SEFED de la Fundació Inform) i certes dinàmiques del teatre de l’oprimit. Aspirem a potenciar l’ocupabilitat i l’emprenedoria en un marc de cooperació i solidaritat, essent el teatre de l’oprimit l’eina que permet desenvolupar la creativitat i els valors positius en l’àmbit empresarial, a proporcionar experiència i promoure habilitats ocupacionals i professionals, a treballar aspectes emocionals i donar visibilitat a tot allò que sol actuar entre les empreses i les persones.

Creativitat
Creativitat es defineix com la capacitat de crear, de desenvolupar idees innovadores i resolutives. Fomentem ...
una relació creativa entre les persones i les empreses. El capital intel·lectual de les empreses requereix actituds i recursos creatius.
Valors
Els valors personals creen valors empresarials. La intuició, l'empatia, les habilitats afectives,la responsabilitat o la capacitat de comunicació i ...
de negociació emocional acaben revertint, al cap i a la fi, en els beneficis socials i econòmics de la pròpia empresa.
Educació
Volem que els i les nostres alumnes aprenguin a emprendre, dirigir i generar ocupació. Utilitzem un mètode d'educació empresarial basat...
en una combinació d’instruments pedagògics tals com l’e-learning i d’altres més innovadors (teatre de l’oprimit).
Teatre de l'oprimit
El teatre de l'oprimit és un assaig de la realitat. Es tracta d'una corrent teatral basada en la idea del diàleg i la interacció entre qui actua i qui observa....
Les tècniques, els jocs, les dinàmiques i els exercicis característics del teatre de l’oprimit ofereixen un acompanyament pedagògic que potencia el paper actiu dels participants, donant suport a l’hora de promoure valors personals i emprenedors.
Escenografia
Convertim les aules en escenaris. Creem empreses simulades i condicions de treball similars a les reals. Oferim ...
formació i experiència, una proposta teòrica i vivencial. Els nostres programes formatius són una suma d’acció i reflexió, una aventura empresarial.
Habilitats
El nostre projecte docent vol fomentar l'ocupabilitat i l'emprenedoria, desenvolupar la creativitat, proporcionar...
experiència i recursos, i també promoure un conjunt d’habilitats per a l’ocupació (lideratge, iniciativa, resolució de conflictes, decisions intuïtives…)
E-learning
Per mitjà del programa de simulació d'empreses SEFED de la Fundació Inform, promovem la utilització de sistemes d'avaluació propis de l'entorn e-learning ...
que permeten avaluar des d’una vessant més professional, aií com de diverses plataformes i recursos pedagògics multilingües que ajuden a orientar cap a la internacionalització.
Networking
Facilitem el treball en xarxa mitjançant la orientació de la formació i la connexió amb la xarxa d'empreses simulades ...
de la plataforma SEFED. Possibilitem crear vincles professionals des del treball en grup dels propis participants.
Mentoring i consultoria
Garantim un procés d'acompanyament i d'avaluació tant previ com posterior al procés de formació i aprenentatge. Oferim a la vegada, serveis...
de consultoria empresarials totalment personalitzats i adaptats als projectes de nova creació i/o empreses que ho necessitin.
Investigació
Els nostres programes educatius i professionals estan estretament vinculats a la investigació, el desenvolupament i la recerca. Volem ...
créixer i desenvolupar-nos tant a nivell intern com extern mitjançant la col.laboració, l’intercanvi i la incorporació de competències específiques als ensenyaments reglats i no reglats d’emprenedoria.
Transversalitat
Utilitzem diferents metodologies, cerquem la integració de diversos perfils d'estudiants i/o participants, comptem amb la complicitat de docents i experts ...
professionals d’àmbits ben variats. Apostem per la pluralitat i la transversalitat dels coneixement en tots i cadascun dels nostres programes.
Innovació
Hem dissenyat un model d'ensenyament innovador que afavoreix la implicació dels i les alumnes en el procés d'aprenentatge. Utilitzem ...
metodologies d’aplicació professional, incentivem l’interés i l’exercici real de les professions amb l’objectiu de generar ocupació i qualitat .

Athena vol ser una entitat de referència en la creació de negocis amb capacitat de negociació emocional. Volem fomentar l’esperit empresarial i l’ocupació posant en valor les emocions per tal d’assolir l’èxit personal i professional. Les empreses som persones, i les persones actuem segons les emocions.

Entenem que l’èxit dels projectes empresarials s’aconsegueix gràcies a les aptituds professionals, les habilitats per a l’ocupació i les actituds personals.

Ajudarem a fer visible la participació de diferents col·lectius com a punt clau per a les aspiracions de creixement de les organitzacions i agències locals, regionals i nacionals, procurant cercar el màxim benefici comú.

Dirigim els nostres programes a entitats públiques i privades que vulguin contribuir a l’educació empresarial, aconseguint una transformació econòmica i social del territori sense deixar de banda la gestió emocional dels individus, els vertaders actors i responsables del procés de transformació.

La nostra vinculació permanent amb el sector de l’educació  i el món professional i empresarial ens dur a vetllar i fomentar valors com la innovació, l’educació, la transparència, la honestedat, la qualitat, la responsabilitat personal i professional, la flexibilitat, el compromís i l’interès per compartir coneixement i experiència per a la recerca.

 

ÚLTIMES ENTRADES AL BLOG